جزییات خبر انجمن


وبینار علمی تخصصی تصفیه آب توسط انرژی خورشیدی برگزار شد

 1399/11/04 |  ثبت کننده : دبیر انجمن

 
وبینار علمی تخصصی تصفیه آب توسط انرژی خورشیدی از سوی انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران برگزار شد.
 
به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ وبینار علمی تخصصی تصفیه آب توسط انرژی خورشیدی از سوی انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران برگزار شد.
 
این وبینار با سخنرانی خانم دکتر فاطمه راضی آستارائی، دانشیارگروه مهندسی انرژی‌های نو و محیط‌زیست دانشکده علوم و فنون نوین، در روز پنجشنبه27 اذر ماه به صورت برخط برگزار شد.