جزییات خبر انجمن


دانشجوی دانشگاه تهران، دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور شد

 1399/10/24 |  ثبت کننده : دبیر انجمن

اشکان غلامی، دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور انتخاب شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، چهارمین دوره مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور در تاریخ ۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور نمایندگان ۲۱ انجمن علمی دانشجویی از ۱۳ دانشگاه برگزار شد. در این دوره، اشکان غلامی، دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان دبیر اتحادیه با اکثریت آرا انتخاب شد.

از سوابق غلامی می‌توان به دبیری انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه تهران، نایب دبیری شورای دبیران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دبیر تخصصی و عضو هیئت تحریریه نشریه دامستیک اشاره کرد. از افتخارات نشریه دامستیک و انجمن علمی دانشجویی علوم دامی در دوره مسئولیت وی نیز می‌توان به کسب عنوان شایسته تقدیر در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت و برگزیده دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران اشاره کرد.