جزییات خبر


فصلنامه علمی دانشجویی پژوهان منتشر شد

 1399/10/19 |  ثبت کننده : دبیر

فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات علوم انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران‌؛ فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات علوم انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.

این فصلنامه با همکاری عبدالملک وحیدی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، جواد رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، سید محدث محبوب دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، احمدبخش اخلاصی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام، الله‌داد رضایی دانشجوی دکتری مدیریت، مصطفی شفیق پژوهشگر ارشد صلح، نویسنده و استاد دانشگاه، آصف جوادی دانشجوی دکتری علوم سیاسی، عباس جلیل علی عضو گروه مدیریت دانشگاه ایندیانا پنسیلوانیا و محمد شاه صدیق دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی تهیه شده است.

صاحب امتیاز فصلنامه عبدالملک وحیدی، مدیر مسئول محمد حسن محقق، سر دبیر محمد علی مفید و دبیر علمی محمد هادی اکبری هستند.

شورای نویسندگان متشکل از اسدالله رادمند دکتری حقوق خصوصی، محمد صادق دهقان دکتری حقوق بین‌الملل، عبدالله شفایی دکتری حقوق خصوصی، محمد عارف احمدی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، محمد یحیی وقار دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، محمد رضا رحیمی دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، محمدموسی جعفری دکتری روابط بین‌الملل، عبدالواحد افضلی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، محمد رضا مروج دانشجوی دکتری فلسفه نظری اسلامی، محمد علی رضایی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، مصطفی شفیق کارشناسی ارشد فلسفه، مهدی توکلی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، علیرضا حسنی کارشناسی ارشد جامعه شناسی و  مهدی مظفری کارشناسی ارشد حقوق عمومی است.

بررسی حقوقی پدیده کرونا؛ از پیشگیری تا مسئولیت، روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری بین المللی، بررسی تطبیقی قتل‌های ناموسی از منظر حقوق کیفری ایران و پاکستان، ضرورت هویت‌شناسی، ساماندهی و آموزش کوچی‌ها در افغانستان، توانمندسازی منابع انسانی وزارت معارف افغانستان، فرایند تکوین نظام دموکراسی جمهوری در افغانستان، روابط افغانستان و پاکستان، فرصت‌ها و تهدیدها و سطوح وجود و انگیزه در اسلام برخی از عناوین کار شده در این فصلنامه است.

گفتنی است؛ این فصلنامه علمی دانشجویی از سامانه pajuhansj.ut.ac.ir قابل دسترس است.