جزییات خبر کانون


دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شد

 1399/10/19 |  ثبت کننده : دبیر کانون

انتخابات تعیین دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد و علیرضا صبا برای یکسال دیگر به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، این انتخابات روز ۱۶ دی ۱۳۹۹ و به صورت الکترونیک در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان برگزار شد و اکثریت دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، علیرضا صبا را به عنوان دبیر شورای هماهنگی انتخاب کردند.

علیرضا صبا، دانشجوی مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی است و از سوابق مسئولیت‌های وی می‌توان به دبیری کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، دبیری کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی نشریه هشتگ و برگ سبز و صاحب امتیازی نشریه فرجام اشاره کرد. وی همچنین در هیأت تحریریه نشریات صنعت سبز نوین، دلتا و گیاه‌پزشک حضور داشته است.

از سوابق اجرایی وی نیز می‌توان به مدیریت رسانه و روابط عمومی چندین جشنواره، همایش و مسابقه از جمله دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، عضویت در هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر دانشگاه تهران و مدیریت کمیته عملیات جشن ۲۰ سالگی کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه تهران اشاره کرد.