جزییات خبر انجمن


دبیر مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران انتخاب شد

 1399/10/19 |  ثبت کننده : دبیر انجمن

محمد قوشچیان به عنوان دبیر مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران انتخاب شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انتخابات دبیر مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ به صورت الکترونیکی در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان برگزار شد و محمد قوشچیان، دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی به عنوان دبیر مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران انتخاب شد.

آقای قوشچیان دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم است و از سوابق وی می‌توان به دبیر شورای دبیرانی انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی و سردبیری نشریه صنعت سبز نوین (نشریه برتر فنی مهندسی کشور در جشنواره بین المللی حرکت)، سرپرست غرفه پردیس در جشنواره روز علم سال ۱۳۹۷ دانشگاه تهران (غرفه برتر آن جشنواره) و دبیر علمی برنامه روز جهانی علم در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد.