جزییات خبر انجمن


تجربه چین در مبارزه با کرونا از زبان چینیان

 1399/10/16 |  ثبت کننده : دبیر انجمن

مجموعه ای با عنوان «تجربه چین در مبارزه با کرونا از زبان چینیان» در قالب 19 گفتگو توسط انجمن علمی دانشجویی گروه زبان و ادبیات چینی دانشگاه تهران منتشر شد.
 
به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انجمن علمی دانشجویی گروه زبان و ادبیات چینی دانشگاه تهران مجموعه ای با عنوان «تجربه چین در مبارزه با کرونا از زبان چینیان» منتشر کرد.
 
گفتنی است؛ در این مجموعه‌ ۱۹ گفتگوی اختصاصی دانشجویان دانشگاه تهران با اقشار مختلف کشور چین با موضوع مبارزه با کرونا کار شده است.
 
این مجموعه با کوشش نگین اوحدی، سپیده سادات اطیابی، بیتا جعفری، حدیث جهانبخشی، شیرین خوش‌آبی، پرهام ذبیحی، آرا رادمنش، محمد جواد صادقی نسب، سارا طباطبایی، معصومه عبادیان، مهسا کرمی، هنگامه کرمی، سوران ناصری ، ستاره نغمه، فریدا یزدانی تهیه شده است. طراحی، صفحه آرایی و امور فنی توسط پرهام ذبیحی و آرا رادمنش صورت گرفته است. همچنین دکتر امین بذرافشان و دکتر حامد وفایی به عنوان استادان ناظر در آماده سازی این مجموعه نقش داشتند.
 
برخی از عناوین کار شده در این مجموعه شامل نخستین اقدام دولت محلی در مواجهه با کرونا و میزان همکاری عمومی، برخورد با متخلفین، کنترل مبتلایان قطعی و نزدیکان آن ها، مدت قرنطینه در منزل و محدودیت های رفت و آمد، حمایت مالی و معیشتی ارگان ها، حمایتهای دولت مرکزی یا ارگان های محلی و نحوه قرنطینه و محدودیت ارتباط بین مردمی می شود.
 
فایل مجموعه با کلیک بر روی اینجا قابل دسترس است.