جزییات خبر تشکل


میزگرد بررسی چالش های علوم پایه توسط بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ |  ثبت کننده : دبیر تشکل

میزگرد بررسی چالش های علوم پایه در دانشگاه تهران توسط بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور دگتر وحید نیکنام، رئیس پردیس علوم دانشگاه، دکتر فرنوش فریدبد، دکتر مهدی رضا درویش زاده و دکتر احسان عارفیان، سه شنبه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ در تالار دهش پور برگزار می شود.