جزییات خبر


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد/ موافقت با صدور مجوز 3 نشریه

 1401/02/19 |  ثبت کننده : دبیر

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با حضور اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و هیئت نظارت برگزار شد.

به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با حضور اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و هیئت نظارت امروز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه برگزار شد.

با درخواست صدور مجوز نشریه «مرخز» به صاحب امتیازی انجمن علمی علوم دامی، « The Tempest»، به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی و « فرد » به صاحب امتیازی سهیل آتش زر موافقت به عمل آمد.

همچنین با درخواست تغییرات نشریات «حسابداری وفناوری‌های نوین» به مدیر مسئولی مروارید افراز و «جوانه» به مدیر مسئولی علی جمالی موافقت شد.

 

انتهای خبر/