جزییات خبر تشکل


صدور مجوز برنامه های درخواستی تشکل های اسلامی به مناسبت روز دانشجو؛ 16 آذر 1399

 1399/09/04 |  ثبت کننده : دبیر تشکل

هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران برای بررسی و صدور مجوز برنامه‌های درخواستی به مناسبت روز دانشجو؛  16 آذر 1399، جلسه ای اختصاصی تشکیل می دهد. این جلسه با حضور همه اعضای شورا، روز دوشنبه مورخ 1399/09/10 در محل دفتر ریاست دانشگاه تهران برگزار می گردد.

با وجود شرایط ویژه شیوع کرونا و محدودیت های مصوب، پیش بینی می شود 16 آذر ماه امسال هم مانند سال های گذشته دانشگاه تهران میزبان برنامه های متنوع و گسترده ای باشد که در فضای مجازی برگزار خواهد شد.