جزییات خبر تشکل


اولین وبینار آموزشی رشته های تحصیلی دانشکده ادبیات برگزار شد

 1399/09/01 |  ثبت کننده : دبیر تشکل

اولین وبینار آموزشی رشته تاریخ به‌ همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات با حضور دکتر روزبه زرین کوب ریاست محترم گروه تاریخ و دکتر حسن زندیه استادیار وعضو هیئت علمی گروه تاریخ برگزار شد.