جزییات خبر


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

 1400/10/18 |  ثبت کننده : دبیر

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران امروز شنبه 18 دی ماه برگزار شد.

به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران امروز شنبه 18 دی ماه با حضور دکتر هادی بهرامی احسان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران  و اعضای کمیته برگزار شد.

در این جلسه با درخواست صدور مجوز نشریات « قرآن در روانشناسی» به صاحب امتیازی دکتر هادی بهرامی احسان، «سوفار» به صاحب امتیازی محمدامین بهرامی مقدم، «منتقد» به صاحب امتیازی سیداحمد گلزی، «سرآغاز» به صاحب امتیازی سینا رضایی، «نیشتمان» به صاحب امتیازی یاسمین منصورنیا، «شهرمان» به صاحب امتیازی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، «جوانه امید» به صاحب امتیازی کوثر بیژنی، «سحر» به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، «سهش» به صاحب امتیازی انجمن علمی مشاوره ، «معما» به صاحب امتیازی غزاله غلامی، «بوصله العربیه» به صاحب امتیازی انجمن علمی زبان عربی، «خط خبر» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی، «تقارن» به صاحب امتیازی فرزانه تشتری و «هفت چشمه» به صاحب امتیازی زهرا رضائی موافقت به عمل آمد.

همچنین در ادامه جلسه با درخواست تغییرات در نشریات «راهبردهای حسابداری»، «دانش و سرمایه»، «مالی تهران»، «خوشه»، «آفتاب امید»، «گزاره»، «حسابداری و فناوری‌های نوین»، «صنعت و غذا»، «نبض»، «قلب»، «استصحاب»، «سو»، «دلتا»، «بارقه»، «جاده عدالت»، «دغدغه سبز»، «خط دانشجو»، «آوند»، «ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی»، «نهال»، «آبخوان»، «گیاه‌پزشک»، «علم و حرکت»، «دیده‌بان»، «نوروساینس» و «فیزیولوژی در فضا» موافقت شد.

انتهای خبر/