جزییات خبر


اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریه دانشجویی «فراسوی مواد»

 1400/07/30 |  ثبت کننده : دبیر

امتیاز نشریه حرفه ای به نشریه دانشجویی «فراسوی مواد» دانشگاه تهران اعطا شد.
 
به گزارش امور سامانه ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ امتیاز نشریه حرفه ای به نشریه دانشجویی «فراسوی مواد» دانشگاه تهران بر اساس مجوز صادر شده از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران اعطا شد.
 
صاحب امتیاز نشریه «فراسوی مواد» انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران است.
 
گفتنی است؛ نشریه‌ مذکور به عنوان یک نشریه علمی ترویجی و یک امتیازی محسوب می شوند. هر شماره از نشریه بررسی می‌شود و در صورت ارتقای شاخص‌های نشریه حرفه ای، امتیاز افزایش پیدا می‌کند و در صورت عدم رعایت شاخص‌ها، امتیاز علمی اختصاص یافته سلب می‌شود.
 
طرح اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای در دانشگاه تهران با هدف ارتقای نشریات دانشجویی، تصویب و در حال اجراست. براساس این طرح به نشریات دانشجویی برتر دانشگاه که از نظر «شکلی»، «محتوایی» و «اصول فنی» در سطح بالایی قرار داشته باشند، «امتیاز علمی» اعطا خواهد شد.
 
شایان ذکر است؛ تاکنون 15 نشریه دانشجویی دانشگاه تهران، امتیاز نشریه حرفه‌ای را اخذ کردند.