جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی «آبخوان» منتشر شد

 1400/07/30 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی «آبخوان» (حرفه‌ای) به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهران» منتشر شد.

به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره دوم دوره 13 نشریه علمی دانشجویی «آبخوان» (حرفه‌ای) به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهران» منتشر شد.

مدیر مسئول مسعود پورغلام آمیجی، سردبیر رضا دلباز، استاد مشاور انجمن آرزو نازی قمشلو، طراح جلد گروه علمی ترویجی مرجع مهندسی آب و صفحه آرا المیرا دواتگر خرسند است. مسعود پورغلام آمیجی، محسن حسینی جلفان، رضا دلباز، امید رجا، بهاره رحمانی، ظاهری، پویا شهریور، امین عبدی دزفولی، سپینود محمدی لیری و نگین نوروزی اعضای هیئت تحریریه این شماره از نشریه هستند.

در این شماره از نشریه مطالبی از قبیل «معرفی پیوند آب و انرژی»، «نیروگاه‌های برق آبی»، «تاثیرات مصرف انرژی بر محیط زیست»، «بررسی میزان آلودگی نیروگاه‌ها»، «رابطه بین آب و انرژی و تاثیر آن در جامعه»، «معرفی نرم افزار و مدل‌های به روز در رشته علوم و مهندسی آب» و ...  به تحریر درآمده است.

علاقه‌مندان برای مشاهده فایل کامل نشریه به سایت نشریه به آدرس abkhansj.ut.ac.ir  مراجعه کنید.