جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی «برنا» منتشر شد

 1400/07/30 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی «برنا» به صاحب امتیازی «انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران» منتشر شد.

به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «برنا» به صاحب امتیازی «انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران» منتشر شد.

مدیر مسئول الهام سادات میرسلیمی، سردبیر و ویراستار بیتا بیات، طراحی و کاریکاتور فرزانه صبوحی و طراح و صفحه آرا یاسین علوی است. محمد عادلی، مسعود فراهانی، الهام سادات میرسلیمی زینب ناصری اعضای هیئت تحریریه هستند.

عناوینی همچون «مسئله حداقل دستمزد در عرصه گفتمان سیاست اجتماعی»، «تعیین حداقل دستمزد مسئله‌ای فارغ از طبقه اجتماعی»، «دستمزد عامل مغفول در واکاوی بحران تامین اجتماعی» و «گفت‌وگو پیرامون چالش‌های تعیین حداقل دستمزد» در این شماره از نشریه کار شده است.

برای مشاهده فایل کامل نشریه روی اینجا کلیک کنید.