جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی «نوروساینس» منتشر شد

 1400/07/23 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی «نوروساینس» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای نوروساینس پردیس البرز» دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «نوروساینس» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای نوروساینس پردیس البرز» دانشگاه تهران منتشر شد.

مدیر مسئول شیما حقوقی زاده، سردبیر رضا ضیغمی فرد، طراح و ویراستار مژگان بابایی توسکی و اعضای هیئت تحریریه متشکل از رضا ضیغمی‌فرد، شیما حقوقی زاده، سارا زنجانیان، ملیکا زاریان، ماهرخ صحرایی، شیوا رحیم زاده، سمن جمالی، فاطمه مهدی و ساناز هاشمیان است.

در این شماره از این نشریه بین‌رشته‌ای عناوینی همچون «چگونگی رشد مغز»، «تغییرات مغز پس از تولد»، «هدایت الکتریکی در بدن» و «سوئیچ الکتریکی در شاخه‌های عصبی»، «تنوع عصبی چیست» و ...  به تحریر درآمده است.

علاقه‌مندان برای مشاهده فایل کامل نشریه به سایت نشریه آدرس neurosciencesj.ut.ac.ir   مراجعه کنید.

انتهای خبر/