جزییات خبر کانون (کانون ادبی باشگاه دانشجویان)


فعالیت مجازی کانون ادبی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

  ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ |  ثبت کننده : دبیر کانون

کانون ادبی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران فعالیت خود را به صورت مجازی دنبال می‌کند.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کانون ادبی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه سلسله جلسات دوشنبه‌های داستانی، فعالیت خود را به صورت مجازی دنبال می‌کند.

هر دوشنبه علاوه بر ارائه نظری تفسیری و تبیینی پیرامون داستان کوتاه آن هفته، داستانی کوتاه برای دوشنبه هفته آتی معرفی می‌شود.

گفتنی است؛ برای دوشنبه هفته آینده (۲۲ اردیبهشت ماه) داستان کوتاه دختری که استخوان جمع می‌کرد به قلم میک جکسون خوانده می‌شود.

علاقمندان می‌توانند از طریق این لینک ut_adabi@ در سلسله جلسات دوشنبه‌های داستانی کانون ادبی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران شرکت کنند.