جزییات خبر


انتشار الکترونیکی 17 نشریه دانشجویی در شهریور ماه

 1400/07/03 |  ثبت کننده : دبیر

فعالان حوزه نشریات دانشگاه تهران در شهریورماه موفق به انتشار الکترونیک 17 نشریه شدند.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ 17 نشریه با همت دانشجویان فعال دانشگاه تهران در حوزه نشریات، در شهریورماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شد.

- نشریه علمی دانشجویی «سی سنگان» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی؛

- نشریه علمی دانشجویی «فن کاو» به صاحب‌ امتیازی انجمن عملی دانشجویان مهندسی صنایع دانشکدگان فنی؛

- نشریه علمی دانشجویی «دنا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی دانشکدگان علوم؛

- نشریه علمی دانشجویی «جوانه» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی؛

- نشریه علمی دانشجویی «دامستیک» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی؛

- نشریه علمی دانشجویی «چرخه» به صاحب امتیازی «محمدامین عبیدی قمی» از دانشجویان دانشکدگان فارابی؛

- نشریه دانشجویی «قیام» به صاحب امتیازی مجمع دانشجویان عدالتخواه؛

- نشریه علمی دانشجویی «روند»  به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد؛

- نشریه دانشجویی «پویش» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا؛

- نشریه دانشجویی «وحدت» به صاحب امتیازی سیدمحسن حسینی از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛

- نشریه دانشجویی «پلاک 26» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکدگان ابوریحان؛

- نشریه دانشجویی «فیزیولوژی در فضا» به صاحب امتیازی «رضا ضیغمی‌فرد» از دانشجویان پردیس البرز؛

- نشریه دانشجویی «نوروساینس» به صاحب امتیازی انجمن علمی بین رشته‌ای نوروساینس پردیس البرز؛

- نشریه دانشجویی «نجات» به صاحب امتیازی علی منجمی از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛

- نشریه دانشجویی «نمای مدیریت» ویژه هدایت تحصیلی به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت؛

- نشریه صوتی «رادیو کاست» به صاحب امتیازی کانون فیلم و عکس دانشجوان دانشکده فنی کاسپین دانشکدگان فنی؛

- نشریه علمی دانشجویی «ساعی» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصادی جنگل دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی.

گفتنی است؛ این نشریات در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس stdpub.ut.ac.ir یا در سامانه‌های مربوط به تشکل‌های دانشجویی به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

 

انتهای خبر/