جزییات خبر


جلسه کمیته ناظر بر «نشریات دانشجویی دانشگاه تهران» برگزار شد

 1400/06/13 |  ثبت کننده : دبیر

جلسه کمیته ناظر بر «نشریات دانشجویی دانشگاه تهران» امروز شنبه ۱۳ شهریور ماه برگزار شد.
 
به گزارش امور سامانه‌ها روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه کمیته ناظر بر «نشریات دانشجویی دانشگاه تهران» امروز شنبه ۱۳ شهریور ماه با حضور اعضای کمیته برگزار شد.
 
در این جلسه با درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی با عناوین «تکنوزیسم» به صاحب امتیازی دکتر امید توکلی و نشریه «دامیار»به صاحب امتیازی علی ایجابی موافقت شد. همچنین با درخواست تغییرات در مجوز نشریات دانشگاهی، با عناوین «فراسوی مواد» با واگذاری سردبیری به مبینا شادلو دانشجوی پردیس دانشکده های فنی و تغییر ترتیب انتشار به گاهنامه و با واگذاری مدیر مسولی نشریه «افرا» به احمدرضا قائدی‌فرد دانشجوی پردیس دانشکده‌های فنی و تغییر سردبیری به محمدطاها رنجبر دانشجوی پردیس دانشکده‌های فنی موافقت به عمل آمد. 
 
با درخواست تغییر در نشریه «فرصت»، مبنی بر واگذاری سردبیری به محمدمهدی فرامرز دانشجوی پردیس فارابی، نشریه «فرساد» با واگذاری سردبیری به زهرا میرزابابایی دانشجوی پردیس فارابی و نشریه «وحدت» با تغییر سردبیری به مطهره نقی زاده دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی موافقت شد.
 
همچنین با درخواست  تغییرات در مجوز نشریات دانشگاهی با تغییرنام نشریه از نشریه «هشتگ» به «سفید چاله علم»، تغییر سردبیری و صاحب امتیازی به علیرضا صبا دانشجوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، تغییر زمینه انتشار به علمی، فرهنگی و اجتماعی، تغییر ترتیب انتشار به گاهنامه و درخواست انتشار الکترونیک به آدرس Whitehole.blog.ir موافقت کردند.
 
در ادامه با تغییر مدیرمسئولی نشریه «شاخص» به امیرحسین شبانی و تغییر سردبیری به محمدرضا نکونام و تغییر مدیرمسئولی نشریه «فن کاو» به پارسا خیاط زاده و تغییر سردبیری به علی الفتی از دانشجویان پردیس دانشکده های فنی موافقت به عمل آمد. همچنین با درخواست لغو امتیاز نشریه «فرجام» به صاحب امتیازی علیرضا صبا دانشجوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی موافقت شد.
 
گفتنی است؛ با درخواست اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریه علمی دانشجویی «آبخوان» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و ارجاع این نشریه به معاونت پژوهشی دانشگاه برای اخذ امتیاز موافقت شد.
 
انتهای خبر/