جزییات خبر


انتشار 9 نشریه در مرداد ماه

 1400/06/02 |  ثبت کننده : دبیر

فعالان حوزه نشریات دانشگاه تهران در مرداد ماه موفق به انتشار 9 نشریه شدند.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ 9 نشریه با همت دانشجویان فعال دانشگاه تهران در حوزه نشریات، در مرداد ماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شد.

--نشریه علمی دانشجویی «فراهنگ» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران»

-نشریه علمی دانشجویی «دلتا» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران»

-نشریه علمی دانشجویی «ایران‌شناسی» به صاحب‌ امتیازی «انجمن علمی دانشجویان ایران‌شناسی دانشگاه تهران»

-نشریه علمی دانشجویی «میم» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران»

-نشریه علمی دانشجویی «مراقبت» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران»

- نشریه علمی دانشجویی «ندا» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی انسان‌شناسی دانشگاه تهران»

نشریه علمی دانشجویی «فن‌کاو» به صاحب امتیازی «انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران»

-نشریه دانشجویی سمر به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی:

-نشریه دانشجویی پویش به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا

گفتنی است؛ این نشریات در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس stdpub.ut.ac.ir یا در سامانه‌های مربوط به تشکل‌های دانشجویی به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

 

انتهای خبر/