جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی مراقبت منتشر شد

 1400/06/01 |  ثبت کننده : دبیر

شماره چهل و پنجم نشریه علمی دانشجویی مراقبت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتشر شد.
 
به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره چهل و پنجم نشریه علمی دانشجویی مراقبت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتشر شد.
 
مدیر مسئول سید جمال امامی و سردبیر کیاوش هوشمندی است. همکاران این شماره از نشریه شامل حسام الدین اکبری، سید جمال امامی، علیرضا باهنر، سعید بکایی، محمدحسن ربیعی، فرید هاشمی و کیاوش هوشمندی می‌شود.
 
در این شماره از نشریه عناوینی همچون استفاده از یک داروی دامپزشکی به عنوان درمان جدید کرونا، خطر ویروس "مانکی بی" یا "آبله میمونی"، اخبار بهداشتی از گوشه و کنار ایران و جهان و انتقال کرونا ویروس از طریق گربه به انسان به تحریر در آمده است.
 
جهت مشاهده فایل نشریه روی اینجا کلیک کنید.
 
انتهای خبر/