جزییات خبر


انتشار 10 نشریه دانشجویی در تیرماه

 1400/05/03 |  ثبت کننده : دبیر

فعالان حوزه نشریات دانشگاه تهران در تیر ماه موفق به انتشار 10 نشریه شدند.

به گزارش دفتر ارتباطات و امور رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ 10 نشریه با همت دانشجویان فعال دانشگاه تهران در حوزه نشریات، در تیر ماه به‌صورت الکترونیکی منتشر شد.

- دو نشریه دانشجویی «سپیدار» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران (شماره 175 و 176)

- نشریه  دانشجویی «دیاپازون» به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

- نشریه دانشجویی «نگهبان» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

- نشریه علمی دانشجویی «ساعی» به صاحب امتیاری انجمن علمی جنگلداری و اقتصاد جنگل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

- نشریه علمی دانشجویی «آبخوان» به صاحب امتیازی انجمن علمی گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

- نشریه علمی دانشجویی «مطالعات هنرهای زیبا» به صاحب امتیازی انجمن علمی پژوهش هنر پردیس هنرهای زیبا

- نشریه علمی دانشجویی «زیست سپهر» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

-نشریه دانشجویی «حق» به صاحب امتیازی محمدرضا عطایی

-نشریه دانشجویی «چکاد» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی پردیس فارابی

گفتنی است؛ این نشریات در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس stdpub.ut.ac.ir یا در سامانه‌های مربوط به تشکل‌های دانشجویی به صورت الکترونیکی منتشر شده است.