جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی بوم کره منتشر شد

 1400/02/14 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی بوم کره به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی بوم کره (ویژه محیط زیست ساحلی) به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران منتشر شد.

عناوینی همچون آموزش محیط زیست، پیش نیاز توسعه گردشگری پایدار در روستاهای ساحلی، دریایی، مروری بر آلودگی ساحلی، تأثیرات تغییرات اقلیمی در ساحل‌ها و بررسی تأثیرات انسانی بر سواحل و تالاب های ساحلی را در این شماره از نشریه می‌خوانید.

مدیر مسئول: فرید شهیدی‌نژاد، سردبیر: محمد صادق رهبانی، مشاور علمی: دکتر مظاهر معین‌الدینی و طراح و صفحه آرا: علی بختیاری‌خواه است. همکاران این شماره دانیال نیری، امیرعلی برومند، سید محمد جواد عبدالله صابری، محمد امین غفاری، پرهام بیهقی، آرین مسعود‌نیا، فرید شهیدی‌نژاد، نیکتا رضوان، عکاسان: محمد امین غفاری، داوود ملکی، پرهام بیهقی هستند. همچنین باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی و اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی محیط زیست ایران نیز با این نشریه همکاری کردند.

برای بهره‌مندی از مطالب نشریه می‌توانید به سامانه نشریه به آدرس ecosphersj.ut.ac.ir مراجعه کنید.