جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی دیده‌بان منتشر شد

 1400/02/09 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی دیده‌بان به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، نشریه علمی دانشجویی دیده‌بان به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره از نشریه مطالبی از قبیل کلان داده به زبان ساده، درایت در فناوری اطلاعات، کاربرد کلان داده در امور مالی و رشد شرکت‌های بزرگ، گام به گام تا یک تحلیل خوب بورسی و ادغام بانک‌ها به تحریر در آمده است.

مدیر مسئول نشریه، سما صداقت و سردبیر آن صفا روشن‌فکر است. همچنین فایل نشریه با کلیک بر روی اینجا قابل دسترس است.