جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی فراسوی مواد منتشر شد

 1400/02/06 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی «فراسوی مواد» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی «فراسوی مواد» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره از نشریه عناوینی همچون از ایده تا کارآفرینی، موفقیت در همین نزدیکی است، معرفی مستند از پنبه تا آتش، فنون سیم اسپید، پارک علم و فناوری چیست؟ و کارآفرین کیست؟ به تحریر در آمده است.

ابوالفضل انوری کوهستانی مدیر مسئول، مسعود خلیلی سردبیر و طراح گرافیک و مرجان دریابان ویراستار هستند. هیئت تحریریه متشکل از ندا عسکرزاده، امیرعلی قربانخانی، ساجده عنابستانی، محمدصالح محمودی، مبین زربو، مبینا شادلو، امید رضایی و آویسا فلاح است.

برای مشاهده فایل نشریه به سامانه نشریه به آدرس farasoyemavadsj.ut.ac.ir مراجعه کنید.