جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی دامِستیک منتشر شد

 1400/01/31 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی دامِستیک به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی دامِستیک به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره از نشریه عناوینی همچون بهترین مردم، معلم می‌شوند، نقش آفرینی متخصصان فیزیولوژی دام در صنعت دامپروری، اثر فیبر جیره و فرآوری کردن خوراک بر قابلیت هضم نشاسته غلات مختلف در طیور، مروری بر استفاده از منابع چربی در تغذیه نشخوارکنندگان، مطالعه انواع دام‌های وابسته به مرتع و تأثیرات چرای آنها بر مراتع، مروری بر اعداد و شاخص‌های مهم در سیستم‌های تولیدی صنعت دام و طیور، اثرات منابع محافظت شده مکمل امگا-9 روغن ماهی و روغن کتان بر عملکرد نشخوارکنندگان ارتباطات علمی، فناوریهای تولیدمثلی در گاو (تلقیح مصنوعی، انتقال جنین، لقاح آزمایشگاهی و همانندسازی)  و بیماری‌های رایج در عروس هلندی: علائم، پیشگیری و درمان به تحریر درآمده است.

مدیر مسئول: زهرا ندایی‌فرد، سردبیر: فرزاد غفوری، مشاور علمی: دکتر مهدی دهقان بنادکی، مشاور: علی اصغر خلیل خلیلی، مدیر داخلی: اشکان غلامی، دبیر تخصصی: امیر مصیب‌زاده، خبرنگار: اشکان غلامی، ویراستار ادبی: وحید دهقانیان ریحان، طراحی جلد: فرزاد غفوری و صفحه‌آرا این شماره از نشریه گروه طراحی نشریه امروز هستند.

شایان ذکر است؛ علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به آدرس domesticsj.ut.ac.ir بخش‌های مختلف نشریه را مطالعه کنند.