جزییات خبر


اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریه دانشجویی پژوهان

 1399/12/28 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه دانشجویی پژوهان امتیاز نشریه حرفه‌ای را کسب کرد.  

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه «پژوهان» به صاحب امتیازی «عبدالملک وحیدی» از پردیس فارابی امتیاز نشریه حرفه‌‌ای را کسب کرد. این نشریه دانشجویی در حوزه مطالعات علوم انسانی فعالیت می‌کند و از سامانه آن pajuhansj.ut.ac.ir قابل دسترس است.

گفتنی است؛ تاکنون ۱۱ نشریه از نشریات دانشجویی دانشگاه تهران موفق به اخذ امتیاز نشریه حرفه‌‌ای از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران شده‌اند.

طرح اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای یکی از طرحهایی است که در دانشگاه تهران برای ارتقای نشریات دانشجویی در حال اجراست. براساس این طرح به نشریات دانشجویی برتر دانشگاه که از نظر شکلی، محتوایی و اصول فنی در سطح بالایی قرار داشته باشند، این امتیاز اعطاء خواهد شد. نشریات دانشجویی واجد این امتیاز در رده نشریات علمی یک امتیازی قرار میگیرند.