جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیستم منتشر شد

 1399/12/28 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیستم به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیتم دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیستم به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیتم دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره از نشریه عناوینی از قبیل کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی دقیق برای مقابله با تهدیدات نوپدید، کاهش آلاینده‌های حاصل از احتراق سوخت مازوت در نیروگاه‌های برق با سامانه نانوجذبی، کشاورزی کربنی، ابزاری مناسب برای مقابله با تغییرات اقلیمی ؟!، آزمایشگاه سیست مهای هوشمند کشاورزی، انواع توربین بادی و چگونگی کارکرد آنها، اسامی برگزیدگان مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون و ماشین‌های صنایع غذایی کار شده است.

همچنین مصاحبه‌ای با دکتر سیدرضا حس نبیگی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم پردیس ابوریحان دانشگاه تهرا ن نیز در این شماره از نشریه انجام شده است.

استاد راهنمای نشریه دکتر پیام زرافشان، مدیر مسئول پوریا آقانصیری و سردبیر آرش رئیسی است. همچنین ویراستاری و صفحه‌آرایی نشریه توسط آرش رئیسی و پوریا آقانصیری صورت گرفته است.

نسخه کامل نشریه علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیستم از اینجا قابل مشاهده است.