جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی مراقبت منتشر شد

 1399/12/28 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی مراقبت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، نشریه علمی دانشجویی مراقبت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتشر شد.

استاد راهنمای انجمن دکتر علیرضا باهنر، مدیر مسئول دکتر سید جمال امامی و سردبیر دکتر کیاوش هوشمندی است. همکاران این شماره متشکل از دکتر حسام الدین اکبرین، دکتر سید جمال امامی، دکتر علیرضا باهنر، دکتر سعید بکایی، دکتر محمد حسن ربیعی، دکتر کیاوش هوشمندی، دکتر فرید هاشمی و دکتر هاشمی کشی‌پور است.

مطالبی همچون فائق آمدن بر اثرات بیماری کووید 19 بر روی رفاه حیوانات، آغاز طرح مطالعه جهانی چند ساله و چند شراکته، بار بیماری‌ها، اخبار بهداشتی از گوشه و کنار ایران و جهان و نگاه اجمالی به واکسن‌های کووید 19 و بررسی تکنولوژی‌های به‌کار گرفته شده در این شماره از نشریه کار شده است.

نسخه کامل نشریه علمی دانشجویی مراقبت اینجا قابل مشاهده است.