جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی پاپریکا منتشر شد

 1399/12/26 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی پاپریکا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران‌‌؛ نشریه علمی دانشجویی پاپریکا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی دانشگاه تهران منتشر شد.

مطالبی همچون انواع غذاهای فراسودمند، آشنایی با شغل مهندسی صنایع غذایی، راهکار های مفید کاهش ضایعات صنایع غذایی، انواع تقسیم بندی ها در رتبه دهی به مقالات
و... در این شماره از نشریه کار شده است.

مدیر مسئول یاسمن قیومی و سردبیر آذین رهنما هستند. اعضای هیئت تحریریه شامل آریا آقاجانیان، امیرحسین تنوری، سیده زهرا سجادی، سارا سیوانی، یگانه عظیمی، مریم قاسمی، ستایش کوکبی و محمدحسین مفید می‌شود. همچنین ویراستاری توسط مهسا دهنوی انجام شده است.

برای مشاهده نسخه کامل نشریه علمی دانشجویی پاپریکا روی اینجا کلیک کنید.