جزییات خبر


شماره جدید نشریه دانشجویی پژوهش در تاریخ منتشر شد

 1399/12/23 |  ثبت کننده : دبیر

شماره هفتم دوفصل‌نامه علمی ترویجی پژوهش در تاریخ منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، این نشریه به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه تهران و مدیرمسئولی نگار مروتی و با سردبیری رضا اردو فعالیت می‌کند.

در این شماره از این نشریه، مقاله‌هایی با عنوان «نان و  عدالت در ایران روزگار قاجار؛ اقتصاد اخلاقی، بازار آزاد و تهیدستان گرسنه» و «تعامل فلسفه طبیعی و علم نجوم در هیئت؛ نقد و بررسی کتاب  دایره‌های مینایی» را می‌خوانیم.

علاقه‌مندان برای مطالعه کامل نشریه می‌توانند به نشانی pdtsj.ut.ac.ir مراجعه کنند.