جزییات خبر انجمن


عضویت دو دانشجوی دانشگاه تهران در شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مدیریت

 1399/12/21 |  ثبت کننده : دبیر انجمن

دو دانشجوی دانشگاه تهران توانستند در شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مدیریت عضو شوند.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ مهدی هوشمند، دبیر انجمن علمی دانشجویی کسب ‌و کارهای مدیریت و مجتبی رحیمی، دبیر انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران توانستند در شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مدیریت انتخاب شوند.

انتخابات شورای مرکزی این مجموعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ به صورت الکترونیکی برگزار شد.