جزییات خبر انجمن


انتخاب دانشجوی دانشگاه تهران به عنوان عضو شورای پشتیبانی و نظارت بر انجمن‌های علمی کشور

 1399/12/19 |  ثبت کننده : دبیر انجمن

اشکان غلامی، دانشجوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان عضو شورای پشتیبانی و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم انتخاب شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ مجمع دبیران اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی کشور در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد که طی آن، اشکان غلامی، دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور به عنوان عضو شورای پشتیبانی و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم انتخاب شد.

اشکان غلامی، دانشجوی کارشناسی و دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که سابقه کسب افتخارات متعدد در جشنواره‌های دانشگاهی، ملی و بین‌المللی در حوزه انجمن‌های علمی دانشجویی در سه سال اخیر را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است شورای پشتیبانی و نظارت بر انجمن‌های علمی- دانشجویی و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی- دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بالاترین رکن تصمیم‌گیری در این حوزه در کشور است که به منظور سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها و برنامه‌های کلان و همچنین، نظارت بر عملکرد انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و پشتیبانی از آن‌ها در وزارت علوم تشکیل می‌شود.