جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی سره منتشر شد

 1399/12/01 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی سره به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی سره به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی منتشر شد.

مدیر مسؤل این نشریه، معصومه اوحدی و سردبیر پارسا حبیبی است. نویسندگان این شماره محمد دارکش، محمدفواد حیدری، معصومه اوحدی، وحید جدیدی، مهدی مرادبیک‌لو و پارسا حبیبی هستند. همچنین ویراستاران مهسا زمان‌پور و نازنین اسدزاده هستند و صفحه‌آرایی و گرافیک نشریه را مهدیار صفری انجام داده است.

عناوینی از قبیل: از نظریه تا روش، برایان مارتین، موسیقی اعتراضی و جنبش‌های اجتماعی، معرفی و بررسی کتاب «کارگران و انقلاب ایران»، معرفی و بررسی کتاب «سیاست‌های خیابانی»، تحلیلی بر جنبش اجتماعی: با محوریت توصیف جنبش سیاهان در آمریکا و پلب‌ها نخستین پیشوایان جنبش‌های اجتماعی در این شماره از نشریه کار شده است. قایل نشریه از اینجا قابل دسترس است.