جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی تاغ منتشر شد

 1399/11/30 |  ثبت کننده : دبیر

نشریه علمی دانشجویی تاغ به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی تاغ به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره از نشریه به مطالبی از قبیل: مقدمه‌ای بر چیستی و اهمیت منابع طبیعی، کرونا؛ ناجی یا فانی محیط‌ زیست؟!، پتانسیل انرژی‌های تجدید‌پذیر در ایران، معمای انرژی‌های تجدید‌پذیر و مصاحبه با دکتر حسین آذرنیوند (رئیس سابق دانشکده منابع طبیعی و عضو هیئت علمی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران) می‌توان اشاره کرد.

مدیر مسئول این نشریه، محمد صادق رهبانی و سردبیر: فرید شهیدی نژاد است. مشاور علمی نشریه دکتر سلمان زارع، مدیر داخلی محمد مهدی پورحنیفه و طراح و صفحه آرا، فرید شهیدی نژاد است. همچنین همکاران این شماره نشریه دکتر حسن خسروی، مریم پوررستمی، نرگس سبحانی و نادیا سیاح می‌باشد. این شماره نشریه از اینجا قابل دریافت است.