جزییات خبر


نشریه علمی دانشجویی روند منتشر شد

 1399/11/19 |  ثبت کننده : دبیر

 
نشریه علمی دانشجویی روند به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شد.
 
به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشریه علمی دانشجویی روند به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شد.
 
در این شماره از نشریه عناوینی همچون چرا ملت ها شکست می‌خورند؟، چالش های صنعت نفت، کووید 19 و آسیب اقتصادی بر زنان براساس یک داستان واقعی! و آشنایی با علم اقتصاد کار شده است.
 
مدیر مسئول نشریه پرهام پهلوان و سردبیر پارسا غمامی است. هیئت تحریریه شامل ثمین نیکخواه بهرامی، آنایتا هیربد، علیرضا آقاابراهیمی، سیما نورعلی و پارسا غمامی هستند و گرافیست امیرحسام شفقی زاده است.
 
فایل نشریه با کلیک بر روی اینجا قابل دسترس است.