جزییات قانون/ آیین نامه


شیوه‌نامة اجرایی تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران تاریخ بروزرسانی : 1400/03/21