ثبت نام در رویداد

 وبینار آموزشی تامین مالی طرح های کسب و کار


شروع برگزاری :
ساعت 18:00 روز 1400/06/21

پایان برگزاری :
ساعت 19:30 روز 1400/06/21

شروع ثبت نام :
ساعت 08:00 روز 1400/03/20

پایان ثبت نام :
ساعت 18:00 روز 1400/06/22مهلت ثبت نام به پایان رسیده است .