ثبت نام در رویداد

 وبینار آموزشی مبانی کارآفرینی


شروع برگزاری :
ساعت 18:00 روز 1400/03/30

پایان برگزاری :
ساعت 19:30 روز 1400/03/30

شروع ثبت نام :
ساعت 08:00 روز 1400/03/20

پایان ثبت نام :
ساعت 20:00 روز 1400/03/30مهلت ثبت نام به پایان رسیده است .