ثبت نام در رویداد

 وبینار آموزشی چگونگی ثبت ایده در جشنواره قرن


شروع برگزاری :
ساعت 18:00 روز 1400/03/23

پایان برگزاری :
ساعت 19:30 روز 1400/03/23

شروع ثبت نام :
ساعت 08:00 روز 1400/03/20

پایان ثبت نام :
ساعت 19:10 روز 1400/03/23



مهلت ثبت نام به پایان رسیده است .