اداره موزه‌ها و فضاهای فرهنگی

این اداره با هدف مدیریت و برنامه‌ریزی موزه‌ها و مراکز فرهنگی معاونت تاسیس شد. در حال حاضر در مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز تئاتر مولوی، باغ موزه نگارستان و خانه موزه مقدم به عنوان موزه‌ها و فضاهای فرهنگی فعالیت می‌کنند. سامانه این مراکز از پیوندهای زیر قابل دسترس است:

مرکز تئاتر مولوی

باغ موزه نگارستان

خانه موزه مقدم
آخرین به روزرسانی صفحه : 18 مرداد 1400 - 18:11