ساختار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را بر عهده دارد.

واحدهای معاونت فرهنگی و اجتماعی عبارتند از:

- اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

- اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر

- اداره کل تربیت بدنی

- اداره نظارت بر فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشجویان

- اداره موزه‌ها و فضاهای فرهنگی

- مرکز توسعه آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی

- مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان

- باشگاه دانش‌آموزی

- انجمن خانواده و دانشگاه

-دبیرخانه مسابقات و جشنواره‌ها

- دبیرخانه شوراها و کمیته‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی

افزون بر واحدهای ستادی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی، در پردیس/دانشکده‌های دانشگاه نیز معاون فرهنگی و دانشجویی یا معاون اجرایی فعالیت می‌کند. ساختار حوزه ستادی معاونت فرهنگی و اجتماعی به‌صورت زیر است. 

 

 
آخرین به روزرسانی صفحه : 22 خرداد 1400 - 08:06