معرفی مدیران حوزه معاونت

مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، معاون فرهنگی و اجتماعی

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

رایانامه: mazare@ut.ac.ir

https://profile.ut.ac.ir/~mazare

 

....... - مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

 

 

دکتر رحمت اله الهیاری- مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر

 

 

دکتر مجید واحدی زاده- مدیر کل تربیت بدنی

 

 

جلال محمودی اخضر- رئیس اداره نظارت بر فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشجویان

 

 

محمد جواد جامه بزرگی- رئیس اداره موزه‌ها و فضاهای فرهنگی

 

 

دکتر امیرحسین حریری- مدیر مرکز تئاتر مولوی

 

 

دکتر نادر احمدی- رئیس مرکز توسعه آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی

 

 

دکتر نادر احمدی- رئیس مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان

 

 

دکتر فرشته امین- رئیس باشگاه دانش‌آموزی

استادیار دانشکده مدیریت

رایانانه: famin@ut.ac.ir

https://profile.ut.ac.ir/~famin

 

دکتر لیلا کرمی- رئیس دبیرخانه انجمن خانواده دانشگاه

 

 

 
آخرین به روزرسانی صفحه : 13 خرداد 1400 - 17:25