گواهی‌نامه ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به دانشجویان دانشگاه تهران اعطا می‌شود


 1399/12/25 |  تعداد بازدید : 1006 بار


یک «گواهی‌نامه» رسمی با هدف ارج نهادن به فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی گروهی و داوطلبانه به دانشجویان دانشگاه تهران اعطا می‌شود.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ یک «گواهینامه» رسمی با هدف ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و ثبت این فعالیت‌ها، ایجاد ساز و کار دقیق و جامع برای ارزیابی فعالیت دانشجویان در این تشکل‌ها و همچنین ایجاد انگیزه بیشتر برای مشارکت مؤثرتر در حوزه‌های مرتبط، به دانشجویان دانشگاه تهران برای تحقق اهداف زیر اعطا می‌شود:

- ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت‌های گروهی علمی، فرهنگی و پذیرفتن مسئولیت اجتماعی؛

- کاهش آسیب‌های اجتماعی دانشگاه و پر رنگ کردن هنجارهای دانشگاهی؛

- کمک به دانشگاه برای انجام رسالت مهم خود در قبال تربیت اخلاقی، معنوی و اجتماعی دانشجویان؛

- تشویق دانشجویانی که افزون بر تحصیل، در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویی مشارکت داشته و دانشگاه را در این زمینه یاری می‌کنند؛

- ایجاد امکان ارزیابی واقعی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در کنار ارزیابی آموزشی و پژوهشی؛

- حمایت از دانشجویان نخبه فرهنگی برای ادامه تحصیل و نیز پیدا کردن موقعیت‌های شغلی مناسب.

شایان ذکر است؛ ثبت اطلاعات توسط دانشجو و در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به آدرس cultural.ut.ac.ir به همراه بارگذاری گواهی‌ها و مستندات فعالیت‌ها انجام می‌شود. بررسی مستندات توسط کمیته‌ای متشکل از مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مدیرکل نظارت و برنامه‌ریزی پژوهشی و معاون فرهنگی دانشجویی پردیس/دانشکده مرتبط انجام خواهد شد.

محور فعالیت‌ها فرهنگی و اجتماعی دانشجویان که برای صدور گواهینامه مدنظر قرار می‌گیرد، عبارتند از:

- عضویت در تشکل‌های دانشجویی

- عضویت در کمیته‌های داخل دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- تدوین مقاله، تألیف یا ترجمه کتاب در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی

- کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

- فعالیت‌های داوطلبانه

داشتن این گواهی‌نامه برای همه دانشجویان اجباری نبوده و برای دانشجویان یا دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در صورت تقاضا و ارسال درخواست کتبی به معاونت فرهنگی دانشجویی / اجرایی پردیس / دانشکده مستقل پس از بررسی مستندات توسط معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صادر خواهد شد. صدور این گواهی‌نامه در طول هر مقطع تحصیلی یا بعد از آن برای هر دانشجو یا دانش‌آموخته فقط یکبار امکانپذیر است. این گواهی‌نامه برای دانشجویان متقاضی از ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به بعد قابل صدور است.

گفتنی است آئین‌نامه اعطای «گواهی‌نامه ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی» دانشجویان دانشگاه تهران در جلسه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ شورای فرهنگی دانشگاه تهران تصویب شد و از اینجا قابل دسترس است.