در جلسه شورای معاونان فرهنگی دانشجویی دانشکدگان/ دانشکده‌ها مطرح شد؛ تهیه نظام ارزشیابی برای معاونان و اساتید مشاور/ برنامه‌های معاونت فرهنگی دانشکده‌ها در حوزه جهاد تبیین باید تعیین و ارائه شود


 1401/02/21 |  تعداد بازدید : 21 بارجلسه شورای معاونان فرهنگی دانشجویی دانشکدگان/ دانشکده‌ها برگزار شد.

به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه شورای معاونان فرهنگی دانشجویی دانشکدگان/ دانشکده‌ها با حضور دکتر هادی بهرامی احسان معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این جلسه دکتر بهرامی احسان با تاکید بر اینکه نظام ارزشیابی برای معاونان و اساتید مشاور باید تهیه شود، گفت: همچنین تقویم برگزاری  برنامه‌های مختلف باید تهیه شود تا در زمینه بودجه و هدایت آنها مشکلی ایجاد نشود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بدون نظارت و راهبری معاونان در دانشکده‌ها رشدی در برنامه‌ها اتفاق نمی افتد چراکه تجارب از طریق مدیریت متمرکز به دانشجویان منتقل می‌شود، اظهار کرد: استادان مشاور نیز باید متعهد باشند و بخشی از وقت خود را در حوزه‌های مسئولیتی خود صرف کنند.

دکتر بهرامی احسان بیان کرد: استادان مشاور می‌توانند برنامه‌ها را راهبری کنند البته نه بصورت کامل بلکه به دانشجویان برنامه پیشنهاد دهند و آنها را با قوانین آشنا کنند.

وی با تاکید براینکه فعالیت‌های فرهنگی باید دربستر راهبری و هدایت استادان مشاور برگزار شود، گفت: برنامه‌های معاونت فرهنگی دانشکده‌ها در حوزه جهاد تبیین باید تعیین و ارائه شود.

دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در این جلسه اظهار کرد: سهم و نقش دانشکده‌ها در فعالیت‌های فرهنگی باید مشخص شود و همچنین قالبی مبتنی بر چارچوب، عناصر و مولفه‌های هویت ملی ایرانیان تهیه شود.

وی ادامه داد: دانشکده‌ها باید نقش و جایگاه خود را در مولفه‌های اسلامیت، ایرانیت، انقلابی، نشاط و امید و کارآفرینی ایفا کنند، همچنین رویدادهای مختلف فرهنگی باید بصورت مستمر در طول سال برگزار شود تا حال و هوای دانشگاه تغییر کند.

دکتر اخضریان کاشانی با تاکید بر اینکه روندی در بخش فعالیت‌های فرهنگی باید طراحی شود تا بخش‌های غیرفعال به‌صورت فعالانه مشارکت و فعالیت داشته باشند، همچنین باید چارچوبی برای فعالیت‌های فرهنگی تعریف تا منجربه نظام رتبه بندی شود و منطبق بر آن امکانات و خدمات در اختیار آنان قرار گیرد.

انتهای خبر/