دکتر بهرامی احسان: رسیدگی به مسائل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و عاطفی دانشجویان اولویت است


 1400/11/06 |  تعداد بازدید : 166 بار


معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: رسیدگی به مسائل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و عاطفی دانشجویان در حوزه شاهد و ایثارگر برای معاونت فرهنگی و اجتماعی اولویت است.
 
به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ جلسه استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران امروز چهارشنبه ۶ بهمن ماه با حضور دکتر هادی بهرامی احسان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر رحمت‌الله اللهیاری مدیر کل اداره امور شاهد و ایثارگر و برخی از اساتید مشاور برگزار شد.
 
دکتر بهرامی احسان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در این جلسه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی رسیدگی به مسائل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و عاطفی تمامی دانشجویان و دانشجویان در حوزه شاهد و ایثارگر است.
 
وی ضمن تاکید بر مطالعه آیین نامه‌های شاهد و ایثارگر توسط استید مشاور گفت: بررسی و ارزیابی تحصیلی دانشجویان  شاهد و ایثارگر می‌تواند از بروز برخی مشکلات آنان جلوگیری کرد.
 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران بیان کرد: توجه به نشانه‌های رفتاری، ارتباطی و اجتماعی، عاطفی و هیجانی و باطنی و درونی دانشجویان برای قضاوت و ارزیابی آنان اهمیت دارد.
 
در ابتدای جلسه دکتر الهیاری مدیرکل شاهد و ایثارگر گزارش مختصری از وضعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر ارائه کرد. همچنین در پایان جلسه اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر نقطه  نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
 
انتهای خبر/