دو کتاب «مرکز نوآوری و تعالی کوثر بسیج دانشجویی» در اولین جایزه کتاب «روایت پیشرفت» مقام کسب کرد


 1400/06/24 |  تعداد بازدید : 171 بار


دو کتاب «مرکز نوآوری و تعالی کوثر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران» در اولین جایزه کتاب «روایت پیشرفت» مقام کسب کرد.
 
به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ دو کتاب «مرکز نوآوری و تعالی کوثر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران» در اولین جایزه کتاب «روایت پیشرفت» مقام کسب کرد.
 کتاب «بچه‌های قرن پانزدهم» به نویسندگی امیر امیر‌ی‌فر، و "نماینده تام‌الاختیار" به نویسندگی سیدحسین حسینی از تولیدات مؤسسه روایتِ مرکز نوآوری و تعالی کوثر، وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، به ترتیب در بخش‌های فرهنگی و حکمرانی جشنواره روایت پیشرفت، موفق به کسب مقام‌های اول و سوم شدند..
همچنین کتاب «آرزوهای دست‌ساز» که ماجرای شکل‌گیری یکی از شرکت‌های حمایت شده در مرکز نوآوری و تعالی کوثر در دهه 80 می‌باشد نیز موفق به کسب مقام نخست این جشنواره در موضوع علم‌وفناوری شد. 
مشروح اطلاعات برگزیدگان این رویداد در بخش‌های مختلف عبارت است‌از؛
الف)  بخش حکمرانی
1. کتاب «زنده باد جهاد» به نویسندگی سیدمجتبی قافله‌باشی، سیدعلیرضا طباطبایی و همکاران
2. کتاب «رسم جهاد» به نویسندگی علی مشایخی و محمدرضا حسینی
3. کتاب «نماینده تام‌الاختیار» به نویسندگی سیدحسین حسینی
 
ب)  بخش فرهنگی اجتماعی
1. کتاب «بچه‌های قرن پانزدهم» به نویسندگی امیر امیری‌فر
2. کتاب «برخیزید» به نویسندگی روح‌اله رشیدی
3. کتاب «به اضافه مردم» به نویسندگی روح‌اله رشیدی
 
ج)  بخش علم‌وفناوری
1. کتاب «آرزوهای دست‌ساز» به نویسندگی میلاد حبیبی
2. کتاب «تندتر از عقربه‌ها حرکت کن» به نویسندگی بهزاد دانشگر
کتاب «سطح عمیق» به نویسندگی سیدحمزه حسنی و سیدمجتبی قافله‌باشی
3. کتاب «از سرمای کازان تا شرجی خلیج فارس» به نویسندگی حامد حاجی‌پور، سعید حسین رفیعی و ساجده شکری
 
الف)  بخش دفاعی امنیتی
1. کتاب «خط مقدم» به نویسندگی فائضه غفارحدادی
2. کتاب «صبح شام» به نویسندگی محمدمحسن مصحفی
3. کتاب «ملاقات در فکه» به نویسندگی سعید علامیان
 
الف)  بخش ادبیات داستانی
1. کتاب «اپلای» به نویسندگی نرجس شکوریان‌فرد