نتیجه دور دوم انتخابات کانون فرهنگی و اجتماعی کارکنان دانشگاه تهران اعلام شد.


 1400/02/13 |  تعداد بازدید : 559 بار


به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، دور دوم انتخابات شورای مرکزی کانون فرهنگی و اجتماعی کارکنان دانشگاه تهران به صورت الکترونیک در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان برگزار شد. در این انتخابات مجموع آرا ۹۹ رأی بود که ۷ نفر از بین ۱۶ کاندیدا بیشترین آرا را کسب به عنوان شورای مرکزی این کانون مشخص شدند. نتیجه انتخابات از اینجا قابل دسترس است.