کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی برگزار شد


 1400/01/22 |  تعداد بازدید : 316 بار


کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی با هدف معرفی سامانه نشریات دانشجویی و چگونگی انتشار الکترونیک نشریات به‌صورت برخط برگزار شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی با هدف معرفی سامانه نشریات دانشجویی و چگونگی انتشار الکترونیک نشریات روز پنج‌شنبه ۱۹ فروردین ماه به صورت برخط برگزار شد.

مدرس کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی، محمد قوشچیان، دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم و دبیر مجمع انجمن‌های علمی‌ دانشجویی دانشگاه تهران بود.

این کارگاه در سامانه  vclas9.ut.ac.ir/cul2برگزار ‌شد و برای شرکت‌کنندگان در کارگاه گواهی توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی صادر می‌شود.

 گفتنی است با هدف کمک به انتشار الکترونیک نشریات دانشجویی، سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس stdpub.ut.ac.ir راه‌اندازی شد و تاکنون بیش از 40 نشریه در این سامانه دارای زیرسامانه تخصصی برای انتشار الکترونیک هستند.