اطلاعات تماس

  دانشگاه تهران


 تلفن تماس : ۰۲۱ ۶۶۴۹ ۵۳۴۱


 دورنگار : ۰۲۱ ۶۶۴۹ ۵۳۴۳


 رایانامه : Cultural@ut.ac.ir


 آدرس : خیابان انقلاب اسلامی، ابتدای خیابان 16 آذر، شماره 16