تشکل های اسلامی

تشكل‌هاي اسلامي دانشجويي يكي از مهم‌ترين بسترهاي رشد و شكوفايي دانشجويان و شايد يكي از تاثيرگذارترين پايگاه‌ها در بدنه جامعه چه قبل از انقلاب اسلامي و چه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود؛ به همين خاطر پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم، با توجه به اقتضائات اجتماعي و سياسي كشور، تشكل‌ها علاوه بر كاركردهاي نظري و سياسي با حضور پرشورخود در عرصه‌هاي علمي و اجرايي تبديل به يكي از تعيين‌كننده‌ترين جريان‌ها در جهت‌گيري‌هاي سياسي و اجتماعي كشور شده‌اند. حضور فعال در عرصه‌هاي دفاع مقدس و ساير عرصه‌هاي انقلاب گوياي اين اثرگذاري است. از اين رو فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي دانشجويان قوام‌يافته و در قالب آيين‌نامه‌هايي (مصوبه 448 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) تدوين و براي هماهنگي و اجرا، در دسترس دانشگاه‌ها قرار گرفت.


جستجو در عنوان :
تعداد صفحات : 6
صفحه ی جاری : 1

تشکل های اسلامی فعال

 عنوان تشکل : بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مدیریت ( اعضا : 7 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : انجمن اسلامی دانشجویان پردیس فارابی ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : جامعه اسلامی دانشجویان پردیس علوم ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دامپزشکی ( اعضا : 4 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : بسیج دانشجویی پردیس هنرهای زیبا ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده جغرافیا ( اعضا : 5 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)