تشکل های اسلامی

 

تشکل‌های اسلامی دانشجویان یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد و شکوفایی دانشجویان و شاید یکی از تاثیرگذارترین پایگاه‌ها در بدنه جامعه چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم، با توجه به اقتضائات اجتماعی و سیاسی کشور، تشکل‌ها علاوه بر کارکردهای نظری و سیاسی با حضور پرشورخود در عرصه‌های علمی و اجرایی تبدیل به یکی از تعیین‌کننده‌ترین جریان‌ها در جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی کشور شده‌اند. حضور فعال در عرصه‌های دفاع مقدس و سایر عرصه‌های انقلاب گویای این اثرگذاری است. از این رو فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویان قوام‌یافته و در قالب آیین‌نامه‌هایی (مصوبه 448 شورای عالی انقلاب فرهنگی) تدوین و برای هماهنگی و اجرا، در دسترس دانشگاه‌ها قرار گرفت.

فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشجویی در دانشگاه تهران شامل برگزاری مراسم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تریبون آزاد،اردوهای فرهنگی، موضع‌گیری‌های سیاسی در قالب بیانیه‌ها و ... است. تشکل‌های فعال در دانشگاه تهران هم‌سو با سیاست‌گذاری کلان در اتحادیه‌های خود در بیرون از دانشگاه، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را به بیرون از دانشگاه و بدنه اجتماعی تعمیم می‌دهند.

درحال حاضر در دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی کشور، 5 تشکل‌ اسلامی دانشجویی در 60 باب دفتر فعالیت دارند که این تشکل‌ها در وقایع و اتفاقات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بسیار تاثیرگذار هستند.

      

شماره تماس با اداره نظارت بر فعالیت تشکل های اسلامی دانشجویان: 02166481610 و 02161113832

 


جستجو در عنوان :
تعداد صفحات : 7
صفحه ی جاری : 1

تشکل های اسلامی فعال

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : بسیج دانشجویی خوابگاه های دانشگاه تهران ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : بسیج دانشجویی دانشکده مواد و متالوژی ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : بسیج دانشجویی دانشکده فنی فومن ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (0 مورد)

 عنوان تشکل : بسیج دانشجویی دانشکده فنی کاسپین ( اعضا : 17 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .

فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
برنامه های فرهنگی (0) مورد
خبرها (1 مورد)